22 mar

Kasy OnLine – Komunikat Prezesa Zarządu Posnet Polska S.A

Postępujące prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące budzą coraz szersze zainteresowanie podatników, handlowców i usługodawców stosujących już obecnie kasy fiskalne. Kierowane są, bezpośrednio do „POSNET Polska” S.A. oraz za pośrednictwem partnerów handlowo-serwisowych, liczne zapytania dotyczące nowego standardu urządzeń fiskalnych. Wśród nich, jednym z najczęściej powtarzających się, są zapytania o koszty związane z zakupem kas spełniających wymogi projektowanego rozporządzenia.

„POSNET Polska” S.A., wiodący producent urządzeń fiskalnych, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży fiskalnej, bazując na analizie zapisów nowo projektowanego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (aktualnie projekt rozporządzenia jest po konsultacjach społecznych), informuje, że pomimo bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, koniecznych do poniesienia w związku z zaprojektowaniem od podstaw części elektronicznej oraz napisaniem oprogramowania do obsługi nowego typu urządzeń fiskalnych, które będą certyfikowane a następnie wprowadzane do obrotu na bazie wspomnianych przepisów, nie nastąpi wzrost cen tych urządzeń w ofercie „POSNET Polska” S.A., w stosunku do stosowanych przez „POSNET Polska” S.A., w jego aktualnej ofercie, cen odpowiedników handlowych tychże urządzeń.

Powyższe zapewnienie „POSNET Polska” S.A. składa się na podstawie analizy zapisów technicznych i prawnych, znajdujących się w projektowanym rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W sytuacji wprowadzenia istotnych zmian w końcowym brzmieniu tegoż rozporządzenia lub innych zmian otoczenia prawnego rynku urządzeń fiskalnych w Polsce, przedmiotowe zapewnienie przestaje być aktualne.

Robert Abramczuk
Prezes Zarządu „POSNET Polska” S.A.
Compex.pl © 2022. All Rights Reserved.