Miesiąc: marzec 2019

20 marzec

Kasy online od 1 stycznia 2020r.

Sejm przegłosował Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa jest niezbędną do wprowadzenia kas online. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Zmieniono datę wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową – nowy termin to 31 sierpnia 2019 r. Data wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią elektroniczną to […]

Więcej
05 marzec

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wprowadzane rozwiązania nie mają celu fiskalnego tj.  zwiększenia wpływów z VAT do budżetu, ale głównie uproszczenie systemu stawek podatku VAT, […]

Więcej
Compex.pl © 2021. All Rights Reserved.